مجازی سازی سرور با Vmware

این قسمت Virtual Volumes

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | virtual volumes

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | next generation storage

 

يك Virtual Volume  شامل مزاياي زير مي باشد:

 • Lower cost of storage
 • Reduced storage management overhead
 • Greater scalability
 • Better response to data access and analytical requirements

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | using hypervisor to transform storage

 

یک Virtual Volume یک Storage Abstraction Layer از یک Storage Platform مي باشد كه مستقل از سخت افزار مي باشد.

سرويس هايي كه توسط Abstraction Layer  ارائه مي شود شامل موارد زير مي باشند:

 • Creation of consumable storage resource pools
 • Faster replication, cloning, and other VM‐level data services
 • Enhanced disaster recovery and data protection
 • Per‐virtual machine storage policiesthat are automatically mapped to storage capabilities

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | why virtual volumes

 

در شكل بالا مي توانيد نگراني هاي اصلي مشتريان در رابطه با Storage را مشاهده كنيد و اين نگراني ها باعث اين شده است كه شما بتوانيد از Virtual Volume  به جاي LUN در Storage System استفاده كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | VMDKs as native objects

 

در يك Traditional Model  ديسك هاي يك ماشين مجازي به عنوان يك ديتا برروي Datastore مديريت مي شود.

يك Datastore مي تواند شامل يك يا چندين LUN باشد.

در روش هاي Traditional LUN ها چندين محدوديت زير وجود دارد:

 • محدوديت در اندازه يك LUN موجود
 • محدوديت در ارتباط با LUN Provider
 • محدوديت در مقياس پذيري ( Boundaries LUN )
 • محدوديت در تعداد LUN هايي كه يك ESXi Host  مي تواند به آنها دسترسي داشته باشد.

يك LUN Storage  همچنين Management Overhead  بالايي دارد و هزينه Replication آنها بسيار زياد مي باشد و هزينه اين نوع Storage ها بسيار بالا مي باشد.

براي حل محدوديت هاي يك LUN Storage  شما مي توانيد از VVOL استفاده كنيد كه در اين حالت VMDK ها به صورت يك Object برروي Array Storage قرار مي گيرند و ديگر نيازي به LUN ها و Datastore ها نمي باشد

همچنين عمليات هاي ديگر هم مانند Cloning يا Snapshot و يا Replication مي توانند به صورت يك Object در Storage Array  قرار بگيرند.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | storage array requirements

 

براي پياده سازي يك ( VVOL ( Virtual Volume  بايستي شرايط بالا برروي Storage Array  وجود داشته باشد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | storage containers

 

يك VVOL مديريت يك Storage را با روش هاي زير ساده تر مي كند:

 • مديران ديگر نيازي به پيكربندي LUN ها و يا NFS Share  ها ندارند.
 • يك مدير نياز به ايجاد يك Single IO Access Point دارد كه به EndPoint Protocol  هم معروف است. VVOL ها مي توانند به يك PE توسط vSphere متصل شوند.
 • يك مدير مي تواند يك (SC (Container Storage را كه شامل Storage Capacity  و قابليت هاي Storage مي باشد تعريف كند اين SC مي تواند هر اندازه ايي داشته باشد و مي توانند به صورت Dynamic سايز را افزايش دهند و يا حتي مي توانند به اندازه كل يك Array گسترش يابند

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | protocol endpoints

 

يك Protocol EndPoint  توسط يك Storage Administrator  پيكربندي مي شوند.

يك Protocol EndPoint قسمتي از Physical Storage Fabric مي باشد. مانند يك LUN يك EndPoint Protocol مي تواند SCSI and NFS Commadnd ها را ساپورت كند.

تمامي VVOL ها به يك Protocol EndPoint مي توانند Bound يا Unbound شوند.

يك ESXi يا Vmware Vcenter Server مي تواند عمليات Bind يا Unbind را Initiate كند.

تمامي Multipathing Policy  ها و NFS Topology  هاي موجود را مي توان به VVOL ها اعمال كرد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | storage containers

 

در يك vCenter Server  يك Storage Container  به صورت يك Virtual Datastore  نمايان مي شود.

يك Storage Container  توسط Storage Administrator  پيكربندي مي شود.

يك Storage Container شامل يك Logical Group  از VVOL ها مي باشد.

يك Storage Container Capacity محدود به تنها Hardware Capacity  مي شود.

شما بايستي حداقل يك Storage Container  براي هر Storage System  داشته باشيد.

شما مي توانيد چندين Storage Container  به ازاي هر Array داشته باشيد.

شما مي توانيد قابليت هاي يك Storage را به يك Storage Container  اضافه كنيد.

شرکت آرنا ارائه دهنده خدمات شبکه نصب شبکه پشتیبانی شبکه مجازی سازی پسیو شبکه

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | using virtual volumes

 

يك Vendor Provider  يك Storage Provider  مي باشد كه با استفاده از  vSphere API For Storage Awareness شما بتوانيد قابليت هاي يك Array را Export كنيد و آنها را در vSphere نمايش دهيد.

يك Protocol EndPoint  يك جايگزيني براي Traditional LUN  ها مي باشد و مي تواند با متدهاي NFS يا SCSI قابل دسترس باشد.

يك VVOL Datastore  به وسيله Protocol EndPoint ايجاد مي شود.

يك VVOL يك Object مي باشد كه برروي Datastore ايجاد مي شود.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | bidirectional discovery process

 

شكل بالا نحوه Discovery يك Protocol EndPoint  و Storage Container  را توسط يك Vmware Vcenter Server را نشان مي دهد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | storage base policy management

 

با استفاده از  Storage‐Base Policy Management شما مي توانيد مطمئن باشيد كه يك ماشين مجازي Capacity,Performace و Availability لازمه را خواهد داشت.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | storage base policy management

 

يك Storage Policy  به صورت Service Level  مورد درخواست در اختيار ماشين مجازي قرار مي گيرد.

شما بايستي قادر به توصيف مطالب زير باشد:

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی |

 

در اینجا بحث Virtual Volume به پایان رسید.

در جلسه بعد به سراغ Virtual Machine Management خواهیم رفت.

با ما همراه باشید.

بارگذاری بیشتر در مجازی سازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *