مجازی سازی سرور با Vmware

این قسمت Using Alarms

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | using alarms

 

شما در انتهاي اين درس با مطالب زير آشنا خواهيد شد:

  • نحوه ايجاد يك Alarm با يك Trigger base‐Condition
  • یك ايجاد نحوه Alarm با Event‐base Trigger
  • مشاهده Trigger Alarm ها

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | learner using alarms

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | about alarms resource monitoring

 

يك Alarm يك Notification مي باشد كه در پاسخ به يك Event رخ مي دهد.

يكسري Default Alarm  براي انواع مختلفي Object وجو دارد.

شما مي توانيد يك Custom Alarm  را براي يك رنج وسيعي از Inventory Object  ها ايجاد کنید.

برای مثال :

برای Distributed Port Group و Cluster,Network,Distributed Switch

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | alarm setting resource monitoring

 

براي ايجاد يك Alarm شما بايستي يك نام به آن اختصاص دهيد و در قسمت Monitor بايستي نوع Object را مشخص كنيم.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | alarm triggers

 

يك Alarm نياز به يك Trigger دارد.

انواع Trigger ها به صورت زير مي باشند:

  • Condition or State Trigger

اين نوع Trigger ها مي توانند Current Condition يا State را مانيتور كنند.

براي مثال:

در صورتي كه Snapshot Size  يك ماشين مجازي بيشتر از ۲GB شود.

در صورتي كه يك Host از ۹۰ درصد Total Memory استفاده كند.

در صورتي كه يك Datastore از همه Host ها Disconnect شود.

  • Event

براي مثال :

زماني كه براي Health يك Host تغييري ايجاد شده است.

زماني كه License يك Datacenter به اتمام رسيده است.

زماني كه يك Host از يك Switch Distributed خارج مي شود.

شرکت آرنا ارئه دهنده خدمات شبکه نصب شبکه پشتیبانی شبکه مجازی سازی سرور پسیو شبکه

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | configuring condition triggers

 

يك Trigger State or Condition مي تواند Metric ها را براي يك Host يا يك ماشين مجازي و يا يك Datastore مانيتور كند.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | configuring event triggers

 

يك Event Trigger  مي تواند Current State  از يك Host يا ماشين مجازي يا يك Datastore را مانيتور كند.

 

8 configuring actions

 

شما مي توانيد براي زماني كه يك Alarm در يك سيستم Trigger مي شود يك Action در نظر بگيريد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | configuring vcenter server notifications

 

شما مي توانيد يك Email Address  را براي ارسال Alarm ها به يك Administrator پيكربندي كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | viewing and acknowledging triggered alarms

 

شما مي توانيد زماني كه يك Alarm را مشاهده كرديد برروي آن راست كليك كرده و سپس Acknowledge را بزنيد به اين معني كه شما اين Alarm را مشاهده كرده ايد.

شما بايستي قادر به توصيف مطالب زير باشيد:

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | review using alarms in virtualization

 

در جلسه بعد به سراغ vRealize Operation Manager خواهیم رفت و با ویژیگی های آن آشنا خواهیم شد.

 

بارگذاری بیشتر در مجازی سازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *