مجازی سازی سرور با Vmware

این قسمت vsphere HA and vSphere Fault Tolerance

 

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vsphere ha and vsphere fault tolerance

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی |

 

اغلب سازمانها از سرويس هايي مانند Email و يا ديتابيس و يا Web-base Application ها استفاده مي كنند.

قطع شدن هر كدام از اين سرويس ها باعث زيان و ضرر مي شود.  پيكربندي High Availability  براي اين سرويس ها بسيار مهم مي باشد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | introduction to vsphere ha

 

در انتهاي اين درس شما با مطالب زير آشنا خواهيد شد:

  • توصيف Option هايي كه براي پيكربندي vSphere HA وجود دارد.
  • بررسي وضعيت و عملكرد VMware vSphere HA زماني كه يك Host يا يك ماشين مجازي يا يك Replication يا يك Application به صورتي Fail مي شود.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | learner object in ha and ft virtualization

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | protection at every level

 

با يك vSphere شما مي توانيد Planned Downtime  و Unplanned Downtime  را كاهش دهيد و مي توانيد خيلي سريع اين Outage ها را Recover كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vcenter server avaibility recommendations

 

شما مي توانيد يك VMware vCenter Server و Component هاي مربوط به آن را به صورت High Available  ايجاد كنيد.

يك vCenter Server  شامل Component هاي زير مي باشد:

  • VCenter Server Database

براي High Availability  ديتابيس، شما مي توانيد از Clustering استفاده كنيد.

  • Authentication Identity Source

اين قسمت مي تواند شامل Single-Sign on و Directory Active مي باشد.

در اين قسمت شما مي توانيد از چندين Redundant Sever  براي High Availability استفاده كنيد.

براي High Availability يك vCenter Server  شما مي توانيد از HA استفاده كنيد.

شرکت آرنا ارئه دهنده خدمات شبکه نصب شبکه پشتیبانی شبکه مجازی سازی سرور پسیو شبکه

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | about vsphere ha

 

vSphere HA چیست :

يك vSphere HA شامل چندين ESXi Host  مي باشد كه به صورت Cluster پيكربندي شده اند با استفاده از HA شما مي توانيد سرعت Recovery براي Application هايي كه برروي ماشين هاي مجازي در حال اجرا هستند را بالا ببريد.

 

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vsphere ha scenarios esxi host failure

 

زماني كه يك Host در يك Cluster HA  بنا به دلايلي Fail مي شود vSphere HA  تمامي ماشين هاي مجازي آن را برروي Host ديگري Restart مي كند.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vsphere ha scenarios guest operating system failure

 

زماني كه يك ماشين مجازي نتواند Heartbeat ارسال كند و يا زماني كه يك ماشين مجازي Crash كند vSphere HA  مي تواند ماشين مجازي را Reset كند.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vsphere ha scenarios application failure

 

زماني كه يك Application برروي ماشين مجازي Fail شود vSphere HA  مي تواند آن ماشين مجازي را برروي همان Host ريست كند.

براي اين منظور بايستي برروي ماشين هاي مجازي VMware Tools  نصب شده باشد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | importance of redundant heartbeat networks

 

در يك vSphere HA Cluster يك Heartbeat شامل مشخصات زير مي باشد:

  • يك Heartbeat ميان Master Host  و Slave Host  استفاده مي شود.
  • با استفاده از Heartbeat مي توانند بفهمند كه كدام يك از Host هاي Master يا Slave قطع شده اند.
  • يك Heartbeat برروي شبكه ارسال مي شود.

يك Redundant Heartbeat Network باعث تضمين Failure Detection  مي شود.

براي پياده سازي Heartbeat network  شما بايستي از يك VMkernel Port  كه براي Management مارك شده است استفاده كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | redundamcy using nic teaming

 

 

شما مي توانيد از NIC Teaming  براي ايجاد يك Redundant Heartbeat Network برروي ESXi Host  ها استفاده كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | redundancy using additional networks

 

شما مي توانيد از دو VMkernel Port  كه هر كدام به صورت مجزا به يك سوييچ مجازي متصل هستند و شامل يك پورت فيزيكي نيز مي باشند براي ايجاد Redundancy استفاده كنيد.

شما بايستي قادر به توصيف مطالب زير باشيد:

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | learner vsphere ha and ft

 

در جلسه بعد به سراغ vSphere HA Architecture خواهیم رفت.

 

بارگذاری بیشتر در مجازی سازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *