مجازی سازی سرور با Vmware

این قسمت Configuring Vsphere HA

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | configuring vsphere ha

 

در انتهاي اين درس شما با مطالب زير آشنا خواهيد شد:

 • شرايطي كه براي ايجاد و استفاده vSphere HA Cluster بايستي وجود داشته باشد.
 • کانفیگ یک vSphere HA Cluster

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | learne configuriung vsphere ha

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | clustering for vsphere ha

 

Cluster چیست :

يك Cluster مجموعه ايي از ESXi Host  ها و ماشين هاي مجازي مربوط به آنها مي باشد كه از Resource هايي كه براي آنها پيكربندي شده است به صورت Share استفاده مي كنند.

يك vCenter Server  مديريت Cluster Resource  ها را مانند يك Single Pool  از Resource ها انجام مي دهد.

برروي يك Cluster مي توان Component هايي از يك vSphere HA  و يا vSphere DRS را پيكربندي نمود.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vsphere ha prerequisites

 

پيش نياز هايي كه براي پياده سازي vSphere HA  نياز است شامل موارد زير مي باشد:

 • همه Host ها بايستي License براي vSphere HA داشته باشند
 • همه Cluster ها بايستي حداقل شامل دو Host باشند.
 • همه Host ها بايستي با Static Ip Address پيكربندي شده باشند
 • همه Host ها بايستي حداقل يك Management Network  داشته باشند
 • همه Host ها بايستي دسترسي به Same Virtual Machine Network ها و Datastore ها داشته باشند.
 • براي مانيتورينگ ماشين هاي مجازي بايستي حتما VMware Tools  نصب شده باشد.
 • تنها vSphere HA Cluster كه شامل ۶ Esxi مي باشد مي تواند قابليت VMCP را ساپورت كند.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | configuring vsphere ha setting

 

زماني كه شما يك vSphere HA Cluster را ايجاد مي كنيد شما مي توانيد پيكربندي هاي لازم را براي اينكه چطور Feature كار كند را مشخص كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | premanent device loss and all path down overview

 

با استفاده از VMCP كه در vSphere HA  وجود دارد مي توان ماشين هاي مجازي را از Permanent Device Loss و All Path Down به یک هاست دیگر جابجا کرد.

Permanent Device Loss چیست :

 • يك Datastore در Storage View  به صورت Unavailable مي باشد.
 • Operational State یک Storage Adapter به صورت Loss Communication در آمده است.

All Path Down چیست :

 • يك Datastore در Storage View  به صورت Unavailable مي باشد.
 • همه مسير ها به Device قطع شده است.
 • يك vSphere Client  نمي تواند به صورت مستقيم به ESXi Host  متصل شود.
 • يك ESXi Host  در vCenter Server  به صورت Disconnect مي باشد.

شرکت آرنا ارئه دهنده خدمات شبکه نصب شبکه پشتیبانی شبکه مجازی سازی سرور راه اندازی شبکه

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vsphere ha setting virtual machine monitoring

 

شما مي توانيد از Virtual Machine Monitoring براي كنترل مانيتورينگ ماشين مجازي استفاده كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vsphere ha setting virtual machine monitoring

 

در شكل بالا مي توانيد پيكربندي Virtual Machine Monitoring را در يك Cluster HA  مشاهده كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vsphere ha setting datastore heartbeating

 

يك Heartbeat File  برروي Selected Datastore  ها ايجاد مي شود و در زماني كه Management Failure  رخ مي دهد استفاده مي شود.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vsphere ha setting Admission control

 

يك vCenter Server  با استفاده از Admission Control  مي تواند موارد زير را تضمين كند:

 • مي تواند تضمين كند كه Resource هاي كافي در يك Cluster براي Failover Protection وجود دارد.
 • یک Virtual Machine Resource Reservation قابل انجام میباشد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vsphere ha setting advanced options

 

شما مي توانيد از پيكربندي هاي پيشرفته در قسمت Advanced Option  در vSphere HA نيز كه به صورت زير مي باشد هم استفاده كنيد:

 • شما مي توانيد يك Cluster را Force کنید كه از Default Isolation Address استفاده نکند ، كه به صورت پيش فرض Default Gateway  مي باشد.
 • شما مي توانيد يك Cluster را Force كنيد كه از  Alternative Isolation Address استفاده کند.
 • شما مي توانيد يك Cluster را Forced كنيد كه براي يك مدت زمان خاص براي يك Isolation Host  صبر كند و بعد Action را اعمال كند.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | configuring virtual machine overrides

 

شما مي توانيد پيكربندي هاي vSphere HA  كه براي يك Cluster انجام شده است را براي يك ماشين خاص Override كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | network configuration and maintenance

 

شما بايستي قبل از تغيير برروي تنظيمات شبكه برروي يك ESXi Host  مانند اضافه كردن Port Group  يا پاك كردن يك Virtual Switch عمليات مانيتورينگ را برروي Host خود Suspend كنيد

و Host را در حالت Maintenance Mode  قرار دهيد.با انجام اين كار از Failover ماشين هاي مجازي جلوگيري مي شود.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | cluster resource reservation

 

در قسمت Resource Reservation Tab شما مي توانيد  CPU,Memory,Memory Overhead,Storage Capacity که توسط ماشين هاي مجازي رزو شده است و اينكه چه مقدار از اين Capacity هنوز موجود مي باشد را مشاهده كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | monitoring cluster status

 

شما مي توانيد Status از يك vSphere HA Cluster را در قسمت Monitor Tab  مشاهده كنيد.

شما بايستي قادر به توصيف مطالب زير باشيد:

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | review configuring ha

 

در جلسه بعد به سراغ Fault Tolerance خواهیم رفت.

بارگذاری بیشتر در مجازی سازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *