مجازی سازی سرور با Vmware

این قسمت ادامه ی vRealize Operation Manager

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | configuring solutions for objects

 

در اين مرحله شما بايستي Solution را براي هر نوع Object كه مي خواهيد مانيتور يا مديريت كنيد اضافه كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | about the user interface in vrealize

 

يك vRealize Operation Manager شامل چندين User Interface  زير مي باشد:

  • Administration Interface

– براي Initial Setup  و Installation استفاده مي شود

-براي Software Update  استفاده مي شود.

-براي مديريت vRealize Operation Manager استفاده مي شود

-از طريق URL زير قابل دسترس مي باشد:

https://vRealize_Operation_Manager_Name/admin

  • Product User Interface

-براي مانيتور كردن Risk,Health و Efficiency استفاده مي شود.

– براي Add كردن يك Custom Content  مانند يك Dashboard,View و يا Report استفاده مي شود.

-توسط همه كاربران vRealize Operation Manager استفاده مي شود.

-از طريق URL زير قابل دسترس مي باشد:

https://vRealize_Operation_Manager_Name/vcops‐web‐ent

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | major and minor badges

 

با يك Badge Identifire System شما مي توانيد به سرعت شرايط خوب و بد را در محيط مجازي vSphere شناسايي كنيد

دو نوع Badge زير موجود مي باشد:

  • Major Badge

– Health

– Risk

– Efficiency

  • Minor Badge

– Workload

– Anomalies

– Fault

يك Badge به معني نشان مي باشد كه مي تواند شامل يك Badge Icon  باشد اين Badge Icon ها شامل يكسري رنگ به صورت زير مي باشند كه وضعيت يك سرويس يا Node را مشخص مي كنند:

  • Green

Green به معني Good مي باشد به عبارت ديگر Health يك Object به صورت Normal مي باشد.

  • Yellow

Yellow به معني Warning مي باشد به عبارت ديگر Object در بعضي از Level ها مشكل دارد.

  • Red

Red به معني Critical يا بحراني مي باشد به عبارت ديگر يك Object به درستي Functional نشده است و يا به زودي از كار مي افتد.

  • Gray

Gray به معني Unknown مي باشد به عبارت ديگر هيچ اطلاعاتي در مورد Object موجود نيست.

شرکت آرنا ارئه دهنده خدمات شبکه نصب شبکه پشتیبانی شبکه مجازی سازی سرور پسیو شبکه

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی |

 

 

زماني كه شما به vRealize Operation Manager خود Login مي كنيد اولين صفحه ايي كه مشاهده مي كنيد Home Page  مي باشد.

شما مي توانيد از طريق Home Page به همه Dashboard ها دسترسي داشته باشيد.

شما با استفاده از Dashboard ها مي توانيد به سرعت وضعيت Performance و شرايط محيط مجازي خود را بررسي كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | widgets on the recommendations dashboard

 

يك Widget يك قسمتي برروي يك Dashboard مي باشد كه مي تواند رفتار يك يا چندين Object را به صورت گرافيكي به شما نمايش دهد.

شما مي توانيد از Recommendation Dashboard  هايي مانند Efficiency,Risk,Health و Top Alert Widget استفاده كنيد

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vsphere dashboards

 

 

با استفاده از vSphere Dashboard  هايي كه از قبل ايجاد شده اند شما مي توانيد Usage Resource  و Performance مربوط به Cluster ها و Host ها و Datastore ها و ماشين هاي مجازي را مانيتور كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | about inventory trees

 

يك Inventory Tree  يك ارتباط Parent-Child را ميان Object ها نشان مي دهد.

يك Object Relationship  براي زمان Troubleshooting مفيد مي باشد.

يك Inventory Tree و نوع Tree به وسيله يك Management Pack  يا Solution در زمان نصب vRealize Operation Manager ارائه مي شود.

براي مثال VMware Vsphere Solution شامل چندين Inventory Tree Type در رابطه با vSphere مي باشد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | selecting an inventory tree type

 

با انتخاب يك Inventory Tree Type شما مي توانيد تمامي Object هاي مربوط به آن Inventory Tree  را مشاهده كنيد.

ریشه یا روت یک vSphere Inventory Tree یک vSphere World Object میباشد.

يك vSphere World  شامل تمامي vCenter Server Instance ها و Object هاي مربوط به آن مي باشد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | viewing an objects details

 

زماني كه شما يك Object را در قسمت Navigation Pane  انتخاب مي كنيد شما مي توانيد جزئيات مربوط به آن Object را در Center Pane  مشاهده كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | about the administration page

 

 

با استفاده از Administration Pane  شما مي توانيد قسمت هاي مختلف vRealize Operation Manager را پيكربندي كنيد.

شما بايستي قادر به توصيف مطالب زير باشيد:

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی |

 

در جلسه بعد به سراغ vsphere HA و Vsphere Ft خواهیم رفت.

 

بارگذاری بیشتر در مجازی سازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *