مجازی سازی سرور با Vmware

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vmfs datastore

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | using vmfs datastores with esxi hosts

 

يك VMFS Datastore  را مي توانيد در شرايط زير استفاده كنيد:

 • در صورتي كه مي خواهيد به صورت بهينه فايل هاي بزرگ را ذخيره و به آنها دسترسي داشته باشيد.
 • حداكثر سايز يك VMFS Datastore  مي تواند ۶۴TB باشد.

در صورتي كه شرايط زير برقرار باشد شما مي توانيد از RDM استفاده كنيد:

 • در صورتي كه مي خواهيد Snapshot ها برروي آن ذخيره شود
 • در صورتي كه ماشين هاي فيزيكي شما به صورت كلاستري كار مي كنند مانند دستابيس سرورها
 • در صورتي مقدار زيادي ديتا داريد كه نمي خواهيد آن را به Virtual Disk  تبديل كنيد.

نكته :

شما مي توانيد ماشين هاي مجازي خودرا برروي يك NFS Server  ذخيره كنيد ولي تمامي قابليت ها را ساپورت نمي كند.

براي مثال شما نمي توانيد يك RDM را برروي يك NFS Server ذخيره كنيد و براي اين منظور يك VMFS Datastore  نياز مي باشد تا بتوانيد فایل (Mapping RDM (rdm.vmdk را برروي آن ذخيره كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | creating and viewing vmfs datastores

 

براي ايجاد يا مشاهده يك VMFS Datastore  شما مي توانيد برروي Host كليك كرده و سپس در قسمت Related Object  برروي قسمت Datastore كليك كنيد

در اين قسمت شما مي توانيد تمامي Datastore هاي مجود را مشاهده كنيد و يا مي توانيد يك VMFS Datastore  ايجاد كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | browsing datastore contents

 

در صورتي كه برروي يك Datastore كليك كنيد مي توانيد در قسمت Manage و سپس در قسمت File تمامي فايل ها و فولدرهاي موجود برروي آن را مشاهده كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | managing overcommitted datastores

 

در صورتي كه مقدار كل فضاي اختصاص داده شده از ديسك هايي كه با متد Thin ايجاد شده اند بزرگتر از اندازه يك Datastore باشد در اين حالت گفته مي شود كه Datastore شما Overcommit يا به حالت غيرنرمال درآمده است

در اين حالت يكسري از ماشين هاي مجازي Freeze مي شوند.

شما مي توانيد ظرفيت Datastore را با روش هاي زير مانيتور كنيد:

 • با استفاده از Alarm ها شما مي توانيد از وضعيت Datastore مطلع شويد

Datastore Disk overallocation

Virtual Machine Disk Usage

 • با استفاده از گزارش هايي كه براي مشاهده Space Usage  استفاده مي شود.

شما مي توانيد ظرفيت Datastore خود را با روش هاي زير مديريت كنيد:

 • در صورت نياز مي توانيد Capacity Datastore را افزايش دهيد
 • با استفاده از Vmware Vsphere Storage Vmotion شما مي توانيد عمليات جابجايي را برروي Datastore كه فضاي بيشتري دارد انجام دهيد.اين جابجايي مي تواند از Thick به Thin نيز انجام شود.

شرکت آرنا ارئه دهنده خدمات شبکه نصب شبکه پشتیبانی شبکه مجازی سازی پسیو شبکه

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | increasing the size of a vmfs datastore

 

افزايش يك VMFS Datastore Size باعث ايجاد فضاي بيشتر و بالارفتن Performance مي شود.

با استفاده از روش هاي زير شما مي توانيد به صورت اتوماتيك فضاي يك Datastore را افزايش دهيد:

 • اضافه كردن يك ( LUN ( Extent

يك Extent يك Partition است كه به LUN اضافه مي شود شما مي توانيد يك Extent را به هر Datastore اضافه كنيد تعداد دفعاتي كه شما مي توانيد عمليات Extent را برروي Datastore انجام دهيد ۳۲ بار مي باشد.

 • Expand the datastore within its extent

شما مي توانيد با استفاده از Extent موجود فضاي Datastore خود را Expand كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | before increasing the size of a vmfs datastore

 

قبل از افزايش اندازه يك VMFS Datastore  به نكات زير دقت كنيد:

 • شما بايستي يكبار عمليات Rescan را برروي Host هاي خود انجام دهيد تا مطمئن شويد كه همه Host ها فضاي جاري را مي ببينند.
 • شما بايستي I/O را روي تماي ديسك هاي كه درگير هستند آزاد كنيد.
 • شما بايستي Unique Identifier  مربوط Volume كه مي خواهيد آن را Expand كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | deleting or unmounting a vmfs datastore

 

براي Delete يا Unmount كردن يك Datastore بايستي وارد قسمت Storage Inventory در vCenter Server  شويد

سپس در اين قسمت مي توانيد برروي Datastore مورد نظر راست كليك كرده و مي توانيد برروي هريك از گزينه هاي Unmount Datastore  يا Delete Datastore  كليك كنيد.

تفاوت ميان Delete و Unmount كردن يك Datastore :

در صورتي كه شما يك VMFS Datastore  را Delete كنيد تمامي Pointer هاي مربوط به فايل هايي كه برروي Datastore قرار دارند از بين مي روند طوري كه فايل هاي شما از همه Host هايي كه به Datastore دسترسي داشته اند ناپديد مي شوند.

در صورتي كه شما يك VMFS Datastore  را Unmount كنيد تمامي فايل هاي شما برروي Datastore باقي مي مانند ولي اين Datastore قابل دسترس براي ESXi Host  ها نمي باشد.

قبل از انجام عمليات Unmount يا Delete كردن يك Datastore شما بايستي موارد زير را از طريق Vsphere Web Client بررسي كنيد:

 • نبايستي هيچ ماشين مجازي برروي Datastore باشد
 • نبايستي اين Datastore قسمتي از Datastore Cluster  باشد.
 • نبايستي اين Datastore توسط  Vsphere Storage DRS مديريت شود.
 • بايستي Storage IO Control  غيرفعال شده باشد.
 • نبايستي اين Datastore براي Vsphere HA Heartbeat استفاده شده باشد.

نكته:

براي نگهداري و حفظ ديتا قبل از اينكه شما يك Datastore را Delete كنيد بايستي از VMFS Datastore خود Backup بگيريد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | multipathing algorithms

 

یک VMkernel Layer مسئول مدیریت Multiple Storage Path و ارائه Load Balancing میباشد.

يك Storage Array  مي تواند شامل پيكربندي هاي زير براي Storage Processor  هاي خود باشد:

 • Active‐Active
 • Active‐Passive

شركت VMware شامل Selection Path هاي زير مي باشد:

 • Round Robin
 • ( Most Recently Used ( MRU
 • Fixed

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | configuring storage load balancing

 

از يك ESXi Host  مي تواند چندين Path به يك Datastore وجود داشته باشد.

براي مشاهده اين Path ها شما مي توانيد برروي Host خود كليك كرده و سپس در قسمت Manage برروي Tab Setting كليك كنيد و سپس در قسمت Multipathing and Connectivity مي توانيد مسير هاي موجود به Datastore را مشاهده كنيد.

براي پياده سازي Multipathing با Fiber Channel  يا ISCSI شما مي توانيد از ۳ روش زير استفاده كنيد:

 • Fixed

در اين روش Host هميشه از يك Prefer Path  براي دسترسي به ديسك استفاده مي كند در صورتي كه Host نتواند از طريق Prefer Path به ديسك دسترسي داشته باشد از Alternative Path  استفاده مي كند

اين روش يك Default Policy  براي Active-Active Storage ها مي باشد.

 • MRU

در اين روش Host از Most Recent Path به يك ديسك استفاده مي كند و تا زماني كه اين مسير Fail نشده سراغ مسير هاي ديگر نمي رود اين روش Default Policy  براي Active‐Passive Storage Device ها میباشد.

 • Round Robin

در اين روش Host از تمامي مسيرها به صورت Robin Round استفاده مي كند علاوه بر Path Failover  شما مي توانيد از مزاياي Load Balancing  برروي مسيرها هم استفاده كنيد.

شما بايستي قادر به توصيف مطالب زير باشيد:

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی |

 

در درس بعد به بحث Virtual San Datastores خواهیم پرداخت.

بارگذاری بیشتر در مجازی سازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *