هر ماشين مجازي يك Hardware Version دارد و هر Hardware Version مي تواند با Product Version هاي بالاتر از خودش كار كند.اين Hardware Version مشخص مي كند.
كه يك سيستم عامل ماشين مجازي چه قابليت هايي سخت افزاري را ساپورت مي كند.

virtual hardware versions | مجازی سازی | ورژن هارد مجازی | مجازی سازی سرور | مجازی سازی شبکه

شما مي توانيد در زمان ايجاد ماشين مجازي Hardware Version آن را مشخص كنيد و هر چه Hardware Version يك ماشين مجازي بالاتر باشد قابليت هاي سخت افزاري كه سيستم عامل آن ساپورت مي كند بيشتر خواهد بود.

نكته : در صورتي چندين ESXi Host با ورژن هاي مختلف در ديتاسنتر خود داشته باشيم بهتر است Hardware Version ماشين هاي مجازي ما با ESXi Host كه ورژن پايين تري دارد ساخته شوند.

در شكل زير مي توانيد قابليت هاي سخت افزاري كه در Hardware Version 11 اضافه شده است را مشاهده كنيد.

virtual hardware versions | مجازی سازی | ورژن هارد مجازی | مجازی سازی سرور | مجازی سازی شبکه

اين قابليت ها شامل موارد زير مي باشند:

 • xHCI(Extensible Host Controller Interface) updated to version 1.0
  مزاياي كه اين Feature در اختيار ماشين مجازي قرار مي دهد ساپورت USB 3 براي Windows 8 وMac OS X 10.8 , Windows Server 2012 سيستم عامل هاي مي باشد .
 • Windows VMXNET 3 Driver Support
  مزايايي كه اين Feature در اختيار ماشين مجازي قرار مي دهد پردازش حجم زيادي از Packet ها توسط كارت شبكه به صورت Offload مي باشد در نتيجه بار پردازشي CPU کاهش می یابد.
 • Enhanced NUMA(Non‐Uniform Memory Access) Feature
  مزايايي كه اين Feature در اختيار ماشين مجازي قرار مي دهد اين است كه شما مي توانيد در زماني كه ماشين مجازي روشن است و نياز به RAM دارد به صورت Uniform از RAM هريك از CPU در سرور به صورت Live استفاده كرد و آنها را به ماشين مجازي اضافه كرد.
 • Guest Authentication
  مزايايي كه اين Feature در اختيار ماشين مجازي قرار مي دهد اين است كه شما ميتوانید عملیات Guest authentication بر روی سیستم عامل های windows 200 solaris os Linux Kernel 2.4 انجام دهید.
 • HGFS Shared Folder Feature
  مزايايي كه اين Feature در اختيار ماشين مجازي قرار مي دهد اين است كه در صورتي كه VMware Tools برروي ماشين مجازي نصب شود تعداد Reboot هاي ماشين مجازي را كاهش مي دهد.
 • Increased VCPU Capacity
  مزايايي كه اين Feature در اختيار ماشين مجازي قرار مي دهد اين است كه مي توان تا ۱۲۸ تا CPU به ماشين مجازي اختصاص داد.
 • Increased RAM Capacity
  مزايايي كه اين Feature در اختيار ماشين مجازي قرار مي دهد اين است كه مي توان تا ۴TB RAM به ماشين مجازي اختصاص داد.
 • Increased Serial Port Configuration
  مزايايي كه اين Feature در اختيار ماشين مجازي قرار مي دهد اين است كه مي توان تا ۳۲ Serial Portبه ماشين مجازي اختصاص داد.
  براي بالا بردن Performance يك ماشين مجازي مي توان CPU و Memory را به آن اضافه کرد.

cpu and memory | مجازی سازی | ورژن هارد مجازی | مجازی سازی سرور | مجازی سازی شبکه

ماكزيمم تعداد CPU كه مي توان به يك ماشين مجازي اضافه كرد بستگي به شرايط زير دارد:

به تعداد logical cpu روی هر هاست
به نوع سیستم عامل ماشی مجازی
به Host License
ماشين هاي مجازي كه برروي ESXi Host ايجاد مي شوند مي توانند تا ۱۲۸ CPU داشته باشند

ماكزيمم مقدار RAM كه مي توان به يك ماشين مجازي اضافه كرد بستگي به شرايط زير دارد:

به مقدار Host Physical Memory
به Vm Campatibil
ماشين هاي مجازي كه برروي ESXi Host ايجاد مي شوند مي توانند تا ۴TB RAM داشته باشند.
در درس بعد به سراغ Virtual Disk خواهیم رفت.

شرکت آرنا مجری نصب شبکه ، پشتیبانی شبکه و مجازی سازی شما را دعوت به دیدن ادامه آموزش میکند.

بارگذاری بیشتر در مجازی سازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *