معنا و مفهموم Virtual Machine

virtual machine concepts

 

بعد از اتمام اين درس شما با موضوعات زير آشنا مي شويد:

 • شناسايي فايل هايي كه براي ايجاد يك ماشين مجازي استفاده مي شوند
 • مقایسه  VM Hardware version 11 با دیگر ورژن ها
 • توصيف قسمت هاي يك ماشين مجازي
 • مشاهده كنسول يك ماشين مجازي

virtual machine object


يك ماشين مجازي شامل يكسري فايل مي باشد كه با آنها در ارتباط است كه همان فايل هاي تشكيل دهنده يك ماشين مجازي مي باشند .

تمامي اين فايل ها در داخل يك فولدر به اسم ماشين در جايي كه از قبل برروي Datastore مشخص كرديم ايجاد مي شود كه اين Datastore مي تواند VMFS يا NFS باشد.

در شكل زير مي توانيد فايل هاي تشكيل دهنده ماشين مجازي را مشاهده كنيد البته همه اين فايل ها موقع اجرا ايجاد نمي شوند.

virtual machine files

 

 • Configuration File :

تمامي تنظيمات ماشين مجازي در داخل فايل VM_name.vmxقرار مي گيرد.

 • Swap File :

زماني RAM يك ماشين مجازي پر شود فايلي به نام VM_name.vwsp در داخل فولدر  ماشين مجازي ايجاد مي شود و از فضاي ديسك به عنوان RAM استفاده مي كند

زماني كه RAM مورد نياز براي اجراي فايل Configuration ماشين مجازي موجود نباشد فايلي به نام vmx‐VM_name.vswp در داخل فولدر ماشين مجازي ايجاد مي شود و از فضاي ديسك به عنوان RAM استفاده مي كند

 • BIOS File 

تنظيمات و شبيه سازي BIOS ماشين مجازي توسط فايلي به نام VM_name.nvram انجام می شود.

 • Log File

  تمامي State ها و Error هاي ماشين مجازي در داخل فايلي به نام vmware.log ذخيره می شود.

 • Template File

  در صورتي كه ماشين مجازي را Template كرده باشيد بجاي فايل VM_name.vmx فايل VM_name.vmtx را خواهد داشت .

 • Raw Device Map File

  در صورتي كه ماشين مجازي به يك ديسك مجزا از Datastore ها اشاره كند از فايلي به نام VM_name‐rdm.vmdk استفاده مي كند.

 •   Disk Descriptor File

مشخصات ديسك ماشين مجازي در داخل فايلي به نام VM_name.vmdk قرار مي گيرد.

 • Disk Data File

  ديتاي داخل ديسك در ماشين مجازي در داخل فايلي به نام VM_name‐flat.vmdk rvhv قرار می گیرد.

 • Suspend State File

در صورتي ماشين مجازي را Suspend مي كنيد State ماشين در داخل فايلي به نام   VM_name.vmss قرار می گیرد.

 • Snapshot Data File

در صورتي كه از يك ماشين مجازي Snapshot گرفته شود ديتاي داخل RAM ماشين مجازي در داخل فايلي به نام VM_name.vmsd قرار مي گيرد.

 • Snapshot State File

در صورتي كه از يك ماشين مجازي Snapshot گرفته شود State ماشين شامل زمان و  تاريخ و وضعيت ماشين در داخل فايلي به نام VM_name.vmsn قرار مي گيرد.

 • Snapshot Disk File

در صورتي كه از يك ماشين مجازي Snapshot گرفته شود و در صورتي كه ماشين شامل ديسك مجازي باشد از ديتاي داخل ديسك مجازي فايلي به نام VM_name-delta.vmdk ايجاد مي شود در صورتي كه شما از ماشين مجازي كه به آن ديسك مجازي 

نداده باشيد Snapshot بگيريد اين فايل ايجاد نمي شود.


 

در شكل زير مي توانيد مشخصات سخت افزاري كه مي توان به يك ماشين مجازي اختصاص داد را مشاهده كنيد 

vitual machine virtual hardware

نكته : همانطوري كه در شكل بالا مشاهده مي كنيد يك ماشين مجازي مي تواند ۴ تا SCSI Adapter را پشتيباني كند و هر Adapter مي تواند ۱۵ تا ديسك را ساپورت كند.

بنابراين يك ماشين مجازي مي تواند تا ۶۰ ديسك مجازي را ساپورت كند و Size هر ديسك مجازي مي تواند ۶۲TB باشد.

نكته : همانطوري كه در شكل بالا مشاهده مي كنيد يك ماشين مجازي مي تواند VMCI Controller داشته باشد (VMCI(Virtual Machine Communication Interface  یک High Speed Communication Channel  ميان Hypervisor ماشین مجازی می باشد و يا مي تواند ميان چندين ماشين مجازي باشد  بدون VMCI ماشين هاي مجازي برروي Network Layer با هم در ارتباط هستند در صورتي كه از Network Layer  براي ارتباطات داخلي استفاده شود، سرعت ماشين هاي مجازي ۲Gbps مي باشد ولي در صورتي كه VMCI برروي ماشين هاي مجازي فعال باشد اين سرعت به ۱۰Gbpsخواهد رسيد در واقع VMCI به شما يك vSocket ارائه مي دهد كه خيلي شبيه به آن چيزي است كه براي TCP/UDP APP ها استفاده  مي شود با اين تفاوت كه در اينجا به جاي IPاز VMCI Numberاستفاده مي شود و قابل  gبا زبان هاي برنامه نويسي C مي باشد .
و باعث بالا رفتن Performance ماشين مجازي مي شود و براي استفاده از VMCI بايستي حتما VMware Tools برروي ماشين مجازي نصب شده باشد و شما نمي توانيد VMCI Device را به ماشين مجازي Add يا remove کنید و بصورت پیشفرض غیر فعال میباشند.

نكته : با استفاده از (AHCI (Advance Host Controller Interface  ماشين مجازي مي تواند به ديسك ها SCSIو يا CD/DVDدسترسي داشته باشد.

 

شرکت رهیافت هوشمند آرنا مجری خدمات شبکه ، مجازی سازی شبکه ، مجازی سازی سرور

 

 

 

بارگذاری بیشتر در مجازی سازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *